Bijeenkomst VCM Kenniscentrum 24 november 2016

Donderdag 24 november jl. is er weer een intervisiebijeenkomst gehouden voor mediators en nalatenschapscoaches die door VCM Trainingen opgeleid zijn. Deze keer was de bijeenkomst in Hotel van der Valk te Vianen. Tussen 19.00 uur en 19.30 uur werd iedereen hartelijk ontvangen door VCM gastvrouw Dally. Tevens gaf Sjoerd Aldenzee als beheerder van het VCM Kenniscentrum akte de présence.  

Het programma zag er als volgt uit: 
20.00 uur: Opening en welkomstwoord door *Gerard van de Kerkhof
20.05 uur: Mediator / Nalatenschapscoach………..en dan? Over marktverkenning, klantprofiel en klanten bereiken door *Paul Megens
20.55 uur: Het nut van erkenningen, registraties, CPD en de stand van zaken m.b.t. de wet op mediation door *Robert Tettelaar
21.25 uur: Mogelijke samenwerkingsverbanden / beroepsverenigingen door *Erna Kompier en *Adri van Bergeijk.
22.15 uur: Einde / borrel.

* Gerard van de Kerkhof CEO / senior trainer VCM Trainingen
* Robert Tettelaar CEO ADR / ICR Register
* Paul Megens, Erna Kompier, Adri van Bergeijk VCM opgeleide Nalatenschapscoaches

Gerard opende de bijeenkomst waarna Paul Megens eenieder voorzag van interessante informatie en kerngetallen over de mediation- en nalatenschapscoachmarkt, het verkennen van deze markten en de daarbij behorende klantenprofielen. Geconcludeerd werd dat deze enigszins wetenschappelijke benadering zeer waardevol is maar dat je er natuurlijk pas echt iets aan hebt als je ook daadwerkelijk aan de weg gaat timmeren.


Met andere woorden: 
Een groot marktpotentieel en/of een grote groeimarkt betekent pas meer werk als je daarin jezelf ook goed presenteert met eigen initiatieven e.d. “Het een en ander zoals behandeld op o.a. de laatste dag van de VCM Training” zo werd  bevestigd door enkele succesvolle mediators en nalatenschapscoaches. In dit kader werd nog eens de nadruk gelegd op het belang van het AIDA-model en de positieve mogelijkheden van cross-selling. De volledige informatie is inmiddels gepubliceerd in het VCM Kenniscentrum en aldus vrij toegankelijk voor ieder lid van het Kenniscentrum.


Vervolgens nam Robert Tettelaar het woord. Deze inspirerende sessie toonde wederom aan dat de markt voor mediators en nalatenschapscoaches nog volop open ligt en dat er nog veel ongecultiveerde akkers te bewerken zijn. Dat er alleen al in Nederland meer dan 1000.000 conflicten behandeld worden waarvan de mediator slechts 30.000 zaken voor rekening neemt, zegt natuurlijk al meer dan genoeg. Ten opzichte van de mediator is de nalatenschapscoach een relatief nieuw beroep. Hierbij zullen deze cijfers wellicht nog meer voor zich spreken. Dit terwijl er zoveel voordelen zijn ten opzichte van bijvoorbeeld arbitrage en gerechtelijke procedures en dat zelfs de overheid dit graag benadrukt.  Er is dus werk aan de winkel om bij het publiek dat er nog onbekend mee is het een en ander bekend te maken. Dat noemen we dan ploegen en zaaien.         Mediators en nalatenschapscoaches die bereid zijn om te ploegen en te zaaien kunnen hier dan ook veel voldoening uit halen en rijkelijk met de oogst beloond worden. 

Robert sprak verder over de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel van Ard van der Steur (wet op mediation). Duidelijk werd dat een eventuele komende wet positieve maar ook enkele nutteloze elementen bevat. Er zal echter  nog wel veel water door de zee vloeien voordat het een en ander in kannen en kruiken is. In deze zaak worden door het ADR/ICR register voorstellen aangedragen en er wordt er tot op het hoogste niveau mee gedacht en mee gediscussieerd. 

Concluderend: Wij blijven op de hoogte en acteren indien nuttig en noodzakelijk. Voor ons als mediators geldt er maar een ding: gewoon aan de slag gaan. Hetgeen precies hetzelfde geldt voor de nalatenschapscoaches die overigens geheel en al buiten dit wetsvoorstel vallen. Verder werd er door Robert ingegaan op het nut en het belang van registreren en werden er enkele vragen beantwoord over de mogelijkheid tot het behalen van p.e. punten.

Hierna kwam Erna Kompier en Adri van Bergeijk. Erna stelde als eerste de toegevoegde waarde van het VCM Kenniscentrum aan de orde en wat VCM Trainingen als faciliterende partij hier nog meer in zou kunnen betekenen. Er werden positieve voorstellen gedaan waarbij Gerard de opmerking plaatste dat VCM het een en ander graag faciliteert maar dat de initiatieven toch vooral van de leden zelf moeten komen. Dat dit ook steeds vaker het geval is, bleek uit de boodschap van Adri van Bergeijk en van Hans Rietbroek waarover hieronder meer.
Adri vertelde over de interventiegroep die hij samen met zijn medecursisten van de groep die in juli de opleiding afrondde, opgericht heeft. Op 5 november jl. is door deze groep het besluit genomen tot oprichting van de VEN (Vereniging Erkende Nalatenschapscoaches). Dit werd op deze bijeenkomst voor het eerst aangekondigd door Adri. Alle cursisten en oud-cursisten kunnen rechtsreeks vanuit deze interventiegroep op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Hiervoor dient men zich dan wel aan te melden bij deze groep.

Intussen was het ruimschoots na 22.15 uur en snakten velen naar de traditionele borrel. Echter, die liet nog even op zich wachten omdat Hans Rietbroek geheel onverwachts een heel ander toetje voor ons allen in petto had. 

Hans heeft contact gelegd met een grote en nationaal werkende organisatie die samen met Hans nu gaan bekijken in hoeverre zij op landelijk niveau nalatenschapscoaching in hun productpakket gaan aanbieden. Hiervoor is natuurlijk ook een landelijke dekking nodig. Hiertoe heeft Hans aan het VCM Kenniscentrum een e-mail gestuurd met het verzoek deze door te sturen naar alle (oud) cursisten van VCM. Dat doen we graag. Iedereen kan dan zelf rechtstreeks contact opnemen met Hans om het een en ander verder te plannen en te organiseren. Wederom een veelbelovend project. 
De bijdrage van Paul Megens, Robert Tettelaar en het initiatief van Erna Kompier en Adri van Bergeijk met als extra toetje het initiatief van Hans Rietbroek en de bereidheid om kansen te delen, toonde wederom de toegevoegde waarde van de actieve leden in het Kenniscentrum aan. 
Uiteindelijk kwam dan toch nog de borrel en werden er nog volop gedachten en ideeën met elkaar uitgewisseld.

Met dank en graag tot de volgende keer. 

Gerard van de Kerkhof CEO / senior trainer VCM Trainingen
(Deelname aan deze bijeenkomst leverden alle ADR/ICR geregistreerde VCM-ers 2 PE punten op.)

Website door Buro TARGET