Meesterlijk Ondernemen

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking. Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.

Opleiding / Training
Speciaal ontwikkeld voor zelfstandige beroepsbeoefenaars / ondernemers en voor degenen die dat willen worden.
Vakmanschap is Meesterschap. Als ondernemer heeft u natuurlijk kennis en verstand van de zaken, producten en/of diensten die u aanbiedt. Dat maakt van u de vakman of vakvrouw.

Natuurlijk begrijpt u dat er veel meer nodig is om van uw beroep of vak een succesvolle onderneming te maken. Immers, wat hebben we aan een  handige timmerman die zijn kozijnen niet verkocht krijgt? Of aan een bierbrouwer met de meest smaakvolle  recepten die zijn bier niet afgezet krijgt? Wat hebben we aan vakmensen, adviseurs, coaches, specialisten en alle anderen met capaciteiten en kennis van zaken maar waar (te) weinig klanten gebruik van maken?

Echt vakmanschap is pas Meesterschap als u ook als een Meester kunt ondernemen. En...daar komt meer bij kijken dan alleen maar verstand hebben van de zaken, producten en/of diensten die u aanbiedt.

U leert
U leert wat er nodig is om uw beroep / vak uit te oefenen als zelfstandig ondernemer en hier een succes van te maken. U leert de juiste vaardigheden die nodig zijn om meesterlijk te ondernemen.

Concept, VCM kenniscentrum
Na de opleiding staat u er niet alleen voor. U heeft recht op toegang tot het VCM kenniscentrum voor Meester Ondernemers.
Aldus:
U blijft in contact met een steeds groeiend netwerk van zelfstandige beroepsbeoefenaars / ondernemers op allerlei gebieden waarmee u kennis en ervaring kunt delen. Gebruik van aanwezige kennis en ervaring op het gebied van goed ondernemerschap waaronder effectieve opdrachtverwerving, professionele online, offline marketing, netwerken, juridische adviezen, debiteurenbeheer en vele andere disciplines waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Hierdoor ontstaan er tevens kansen om onderling business te genereren.

Toekomst
Zelfs de beste vaklieden en de beste professionals worden onder de voeten gelopen door concurrenten en con-collega’s die beter weten te ondernemen. Aan zelfstandige beroepsbeoefenaars / ondernemers worden steeds meer eisen gesteld aan de ondernemersvaardigheden. Het zijn juist deze vaardigheden die uw succes bepalen.

Pas als u uw zaak, product en/of dienstverlening overtuigend kunt presenteren en communiceren, pas als u weet hoe u omzet kunt krijgen en omzet weet te verhogen, pas als u uw tijd efficiënt kunt indelen en plannen en pas als u weet hoe u gevonden kunt worden op bijvoorbeeld de sociale media is succes een reëel haalbare kaart.

Opleidingsprogramma
De opleiding is opgebouwd uit 5 modules. Module 1 t/m 4 zijn de trainingsdagen in de VCM trainingslocatie te Liessel. Dit zijn 2 blokken van telkens 2 dagen.  1 module per dag. Totaal 4 dagen in een kleine groep van 8 tot 10 personen. Hierdoor is er voldoende ruimte voor persoonlijke vraagstukken en individuele aandachtspunten. Enige thuisstudie is vereist.

De 4 modules van telkens 1 module per dag omvatten de belangrijkste onderwerpen die van u een Meester Ondernemer maken.
Module 5 geeft u toegang tot het VCM Kenniscentrum en biedt u de nodige permanente professionele ontwikkeling waar u tot in de lengte der jaren profijt van heeft. We noemen dit CPD. Dit staat voor Continuously Professional Development m.a.w. Permanente Professionele Ontwikkeling.

Extra module optioneel
Ondernemers met personeel kiezen vaak voor het volgen van een extra module met als onderwerp: Personele zaken. Zie hieronder voor de inhoud hiervan.

Module 1: Presentatie / overtuigend communiceren voor de ondernemer

 • Overtuigende en resultaatgerichte communicatie met praktische verwijzingen naar uw eigen praktijk. Overtuigen en activeren
 • Zelfkennis met behulp van het MASTERY-Model voor ondernemers met o.a.: ontdekken waar je staat, wat je wil, waar jouw grens ligt en hoe je deze doorbreekt
 • Opbouwen en verder uitbouwen van uw praktijk / onderneming
 • Professioneel en succesvol presenteren van uw praktijk / zaak. 

Uw trainer/docent onderricht deze onderwerpen met spraakmakende praktijkvoorbeelden en bruikbare handvatten die direct inzetbaar zijn. Cursisten ervaren deze handvatten en vaardigheden als onmisbaar en bovendien multidisciplinair toepasbaar.

Module 2: Omzet krijgen / verhogen / closing the deal

 • Omzet krijgen en verhogen
 • Closing the deal. Hoe doe je dat?
 • Marketingcampagnes die essentieel zijn
 • Attentie, interesse bewerkstelligen van mogelijke potentiele klanten en deze helpen om tot actie over te gaan
 • De vervolgstappen.  

Module 3: Efficiënt werken / timemanagement

 • Omgaan met werkdruk / tijdgebrek en het voorkomen van lastige onderbrekingen
 • Aanbrengen van overzicht en structuur. Agendabeheer. Outlookbeheer
 • Keuzes maken en prioriteiten stellen. Plannen en organiseren
 • Baas worden over alle informatie, taken, prikkels en interrupties
 • Tijdrovende gewoontes doorbreken
 • Rendement verhogen en een fijn voldaan gevoel over het werk krijgen.

Module 4: Online gevonden worden / Social Media

 • Het belang van internet en social media en wat dit voor u betekent
 • Het zoekgedrag van uw potentiele klanten en hoe u hier op in moet spelen
 • Uw vindbaarheid op deze media verhogen
 • Op het einde van de 4de dag doet u de VCM vaardigheidstoets en wordt u VCM gecertificeerd Meester Ondernemer. 

Module 5: CPD Continuously Professional Development via het VCM kenniscentrum
U krijgt toegang tot het VCM kenniscentrum voor VCM gecertificeerde Meester Ondernemers.  U leert blijvend en u mag naar behoefte  optimaal gebruik maken van dit kenniscentrum. We noemen dit CPD. Dit staat voor Continuously Professional Development m.a.w. Permanente Professionele Ontwikkeling. In deze tijd is CPD voor elke ondernemer een must.

 • Persoonlijke inlogcode met toegang tot kennis en voorbeelden van bruikbare documenten, formulieren, overeenkomsten, stappenplannen enz.
 • Gebruik van aanwezige kennis en ervaring op het gebied van goed ondernemerschap waaronder effectieve opdrachtverwerving, professionele online, offline marketing, netwerken,  juridische kennis, debiteurenbeheer en vele andere disciplines die met het ondernemen te maken hebben
 • Actuele informatie t.b.v. kennis over ontwikkelingen over ondernemen in de vorm van periodieke nieuwsbrieven.
 • Uw netwerk breidt zich in een klap uit. U maakt kennis met collega ondernemers uit verschillende vakgebieden. Deze zijn allen gemakkelijk te benaderen d.m.v. het voor u toegankelijke ‘smoelenboek met profiel’.
 • Krachtenbundeling van kennis en vraagbaak door opname in de besloten VCM Kenniscentrum-linkedIN groep. 

Zo blijft u in contact met uw opleiders, medecursisten en oud cursisten. Allen beschikken over gevarieerde disciplines en kwaliteiten. Door deze kennisoverdracht leert u van elkaar en krijgt u voortdurend tips hoe business te genereren. Ook onderlinge business-kansen kunnen zo bewerkstelligt worden. Delen wordt vermenigvuldigen.

Kansen voor het vormen van- en deel te nemen in landelijke en / of lokale intervisiegroepen. Twee  keer per jaar een VCM informatiebijeenkomst voor het persoonlijk uitwisselen van informatie, het delen van kennis, ervaring en business-kansen. Inspirerende en leerzame seminars en workshops met professionele trainers, ondernemerscoaches, sprekers en ervaringsdeskundigen.

Extra module Personele Zaken
Deze module sluit perfect aan bij het overige en is speciaal ontwikkeld voor ondernemers met personeel. immers, uw personeel is vaak het grootste kapitaal binnen uw bedrijf. Professionele aandacht en motivatie staan hierbij centraal. Op een interactieve wijze maakt u hierbij kennis met de belangrijkste aspecten waarin sprekende praktijkvoorbeelden aan de orde komen.

 • Personeel en motivatie. Functioneringsgesprekken en personeelsvergaderingen
 • Het opbouwen en het belang van een personeelsdossier
 • Personeel versus winstfactor
 • Arbeidsongeschiktheid, verzuimpercentages en verzuimbeleid
 • Arbeidsvoorwaarden, arbeidscontracten, CAO en personeelshandboek
 • Wettelijke basisprincipes ontslag en conflicthantering
 • Verzekeringen, pensioenen e.d. 

Uw docenten/trainers
Module 1:  Gerard van de Kerkhof                                                      
Module 2:  Sjoerd Aldenzee
Module 3:  Jo Lindelauf
Module 4:  Sjoerd Aldenzee / Gerard van de Kerkhof

Uw investering
Uw investering bedraagt € 1985,00.  Dit is inclusief het gebruik van Module 5 (CPD) voor 1 jaar. (Hierna te verlengen voor een tegemoetkoming in de kosten van Euro 85,00 per jaar).
VCM is een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO) en kan daardoor vrijstelling  verlenen van BTW.  Dit kan interessant zijn als u (nog) geen kvk inschrijving heeft en (nog) niet btw-plichtig bent. U bespaart dan € 416,85! 
Het tarief voor de extra module personele zaken is Euro 365 (excl btw). 
Erkende opleidingen zijn fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst. 

U krijgt
Deze opleiding kenmerkt zich door hoogstaande kwaliteit en volledige compleetheid. Honderden handgeschreven reacties en testimonials van cursisten liggen ter inzage voor u klaar.
Verder:
Het VCM certificaat, een waardevol document dat getuigd van uw kennis over het meesterlijk ondernemen. U bent VCM gecertificeerd Meester Ondernemer.
Het VCM handboek voor de Meester Ondernemer, literatuurlijsten e.d.
Toegang tot het VCM kenniscentrum voor Meester Ondernemers met alle mogelijkheden en voordelen van dien. 

Data
Informeer naar de beschikbare plaatsen in de volgende groepen van 2017
of bel 0493-344068.

Groep 2 2017 - mei / juni 2017 -  (VOL)
Blok 1: Dinsdag 30 en woensdag 31 mei 2017
Blok 2: Dinsdag 13 en woensdag 14 juni 2017

Groep 3 2017  oktober/november 2017
De exacte data voor deze groep worden binnenkort bekend gemaakt. U kunt nu al reserveren
onder de voorbehoud dat de geplande data voor u schikken.

Extra module optioneel Personele Zaken:
Deze dag wordt samen met de cursisten, die deze extra module afnemen, ingepland.

Locatie

VCM Trainingen  Hoogdonkseweg 3  5757 PJ Liessel (nl.) De VCM accommodatie is een volledig gerestaureerde boerderij uit het jaar 1910 en straalt de typische Brabantse gemoedelijkheid en rust uit. De perfecte sfeer om intensief en ontspannen te werken aan uw benodigde kennis en vaardigheden. Deelnemers die ver moeten reizen kunnen tijdens de trainingsdagen overnachten in een van de hotel accommodaties in de regio. Kijk onder links voor een overzicht van deze overnachtingsmogelijkheden. Kijk op contact voor meer gegevens.

Website door Buro TARGET