VCM Trainingen is een internationaal geaccrediteerd ADR en ICR opleidingsagentschap en een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO).


 

 

Mediator
Mediation is conflictoplossing d.m.v. een sociaal- psychologische en communicatieve interventie door een neutraal en deskundig persoon; de mediator. Denk hierbij aan arbeidsconflicten, echtscheidingen, familieconflicten, bouwconflicten, zakelijke conflicten, conflicten in de gezondheidszorg, met de overheid, het onderwijs enz. De mediator schept een harmonie tussen de belangen van verschillende mensen of groepen die van elkaar afhankelijk zijn maar toch tegengestelde belangen hebben.De overheid en de rechtelijke macht staan dan ook positief tegenover mediation. Het is een groeimarkt met goede kansen voor mensen die mediator willen worden. Heeft u interesse?

Klik HIER voor meer informatie.

 

Conflictcoach
Een Conflictcoach wordt ingeroepen als de betrokken partijen niet in staat zijn of niet willens zijn met elkaar aan tafel te gaan. De conflictcoach kan ingeroepen worden door slechts een persoon of een partij. De conflictcoach brengt in kaart hoe het conflict is ontstaan en hoe de persoon in kwestie er op materieel en vooral op emotioneel gebied in staat. Vervolgens wordt een plan ontwikkeld dat resulteert in meer inzicht, een weerbaardere opstelling of juist een meer emphatisch vermogen met als doel het conflict leefbaar te maken en indien mogelijk op te lossen. Het conflictcoachtraject kan vervolgd worden door een mediationtraject. Deze opleiding is geschikt voor reeds gecertificeerde en erkende mediators.

Klik HIER voor meer informatie.

 


Nalatenschapscoach
Steeds meer mensen willen reeds voor hun overlijden en in ieder geval bij overlijden de zaken rondom een erfenis goed geregeld hebben. Het aanwijzen van een familielid, vaak het oudste kind, als testamentair executeur behoort tot nog steeds tot een veel gekozen mogelijkheid. Met de beste intenties neemt het aangewezen familielid deze taak op zich. Echter, maar al te vaak blijkt dat hij of zij te weinig kennis van zaken heeft om dit in goede banen te leiden. Hierbij spelen dan ook nog de emoties een grote rol. Onderdrukte frustraties komen naar boven en de familieverhoudingen komen op dit ongelegen moment zwaar onder druk te staan. Met als resultaat onenigheid, vertraging in de afwikkeling en onnodig hoge kosten. De complexiteit van zaken rondom de nalatenschap wordt steeds meer onderkend. Juist daarom is nalatenschapscoach voor mensen met de juiste aanvangskwalificatie en een financiële achtergrond een beroep met toekomstmogelijkheden.

Klik HIER voor meer informatie.


Familymediator

Conflicten binnen een familie komen vaak voor. In sommige gevallen is de impact van het conflict op het gezin dusdanig groot dat een gespecialiseerde familiemediator wordt ingezet om te bemiddelen. Bijvoorbeeld bij familie- of gezinsconflicten en natuurlijk bij echtscheidingen. Tijdens deze specialisatieopleiding komen naast de psychologische en gedragswetenschappelijke kanten ook de financiële en juridische aspecten van familieconflicten en echtscheidingen aan de orde. Deze opleiding is toegankelijk voor personen die de VCM basisopleiding tot ADR Registermediator of een andere erkende basisopleiding tot mediator succesvol hebben afgerond. 

Klik HIER voor meer informatie.


Vanzelfsprekend presenteren
Vakmanschap is Meesterschap. Het is natuurlijk wel belangrijk dat u dit vakmanschap ook als een meester kunt presenteren en uitdragen. Tijdens de training leert u vol zelfvertrouwen, overtuigend, boeiend en geheel ontspannen alle mogelijke gesprekken te voeren of voor een groep mensen uw presentatie te houden. U leert te spreken en te presenteren vanuit het hart. Altijd met gebruik van uw eigen natuurlijk communicatiegedrag. De handvatten die hierbij aangereikt worden, zijn direct toepasbaar in de praktijk en brengen u het gewenste resultaat. Na de training zijn uw persoonlijke grenzen verlegd. Er wordt gewerkt in kleine groepen van circa 10 personen. Hierdoor is er volop ruimte en aandacht voor  persoonlijke aandachtspunten, het stellen van vragen en het uitwisselen van praktijkervaringen.

Klik HIER voor meer informatie.


Social Media - Content Marketing
Social Media - Content Marketing wordt met de dag belangrijker. Klanten bereik je tegenwoordig via diverse sociale mediakanalen en is daarom niet meer weg te denken. Maar hoe werken deze mediakanalen precies en wat kun je er allemaal mee? Hoe benut je Facebook optimaal, wat kun je met Google Plus, LinkedIn, YouTube en wat is het nut van bloggen? Hoe gebruik je Google Analytics enz.? Welke berichten ga je dan op deze kanalen zetten? Welke berichten werken het beste en wat ga je jouw doelgroep vertellen?

Klik HIER voor meer informatie


Teamleider PLUS
Speciaal ontwikkeld voor teamleiders, afdelingshoofden, supervisors, ploegbazen, productieleiders en alle andere leidinggevenden die conflicten en ‘gedoe’ op het werk willen voorkomen en/of willen leren om deze goed te hanteren en duurzaam op te lossen. 

Van teamleiders en leidinggevenden worden nogal wat vaardigheden verwacht. Behalve kennis van het betreffende vakgebied moet je als leidinggevende een team goed aansturen. Motiveren en inspireren om het werk goed uit te voeren. Tegelijkertijd moeten de noodzakelijke kwaliteits-  en productienormen behaald worden.  Effectief kunnen optreden bij eventuele werkdruk of bij veranderingen en goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. 


Klik HIER voor meer informatie

Website door Buro TARGET