Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

Mediator-bemiddelaar

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.Mediation is conflictoplossing d.m.v. een sociaal- psychologische en communicatieve interventie door een neutraal en deskundig persoon; de mediator. Denk hierbij aan arbeidsconflicten, echtscheidingen, familieconflicten, bouwconflicten, zakelijke conflicten, conflicten in de gezondheidszorg, met de overheid, het onderwijs enz. 

Uw VCM opleiding ‘mediator worden’ is ADR geaccrediteerd. Dit is de hoogst haalbare en meest gerespecteerde officiële internationale erkenning die er is. Het betekent dat deze opleiding garant staat voor de hoogste kwaliteit en zowel in Nederland als in België de absolute toppositie inneemt. Tevens verplichten wij ons hierdoor om volgens de Europese richtlijnen voortdurend te werken aan kwalitatieve educatie voor (toekomstige) mediators. Na het behalen van de VCM vaardigheidstoets en de ADR kennistoets bent u officieel VCM gecertificeerd en ADR erkend registermediator.

 


Mediator en Bemiddelaar is feitelijk hetzelfde. Alleen in Vlaanderen wordt het woord ‘bemiddeling’ gebruikt. In andere landen spreekt men over ‘Mediation’. Deze opleiding is internationaal erkend door het ADR Register en daardoor ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Tevens erkend als Qualifying Assesment Program (QAP) door International Mediation Institute (IMI).

De term ‘Bemiddelaar’ staat gelijk aan ‘Mediator’. Maar we verkiezen hier de term ‘Mediator’ omdat het begrip en de daarmee gepaard gaande erkenningen internationaal gezien universeel zijn. U mag dus beide termen gebruiken.

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.Tegenwoordig en in de toekomst wordt mediation op steeds meer gebieden toegepast. De voordelen van mediation t.o.v. een gerechtelijk procedure zijn de enorme kosten- en tijdsbesparingen en het feit dat bij mediation naar een oplossing gezocht wordt die alle betrokken partijen tot tevredenheid stemt.
Mediators werken soms in dienstverband maar meestal als zelfstandige dienstverlener. Sommigen richten zich geheel op mediation en anderen doen het in combinatie met andere activiteiten of werkzaamheden. Als mediator bepaalt u zelf het aantal uren wat u hieraan wilt besteden alsmede uw eigen tijdsindeling. VCM gecertificeerde en ADR registermediators bepalen zelf het uurtarief. Afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zaak liggen deze tussen Euro 100 en Euro 185,00 per uur.

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


Opleidingsprogramma
De opleiding is opgebouwd uit 8 modules. Enige thuisstudie is vereist. Module 1 betreft de selectieprocedure en het telefonisch of persoonlijk kennismakingsgesprek. Modules 2 tot en met 7 betreffen de opleiding in een kleine groep van 8 tot 10 personen gedurende 6 dagen. Dit zijn 3 blokken van telkens 2 dagen. Module 8 geeft u onbeperkt het recht om gebruik te maken van een VCM mentor voor begeleiding in de praktijk. Tevens heeft u het recht om u aan te sluiten op het VCM kenniscentrum.

Uw docenten/trainers en mentors
Module 1 tot en met 3:  Gerard van de Kerkhof
Module 4 tot en met 6: Mary Vermeulen
Module 7: Gerard vd Kerkhof, Mary Vermeulen, Sjoerd Aldenzee
Module 8: Mentors: Mary Vermeulen en Inge Seijkens

Module 1: Telefonisch of persoonlijke kennismakings-  en adviesgesprek

U wordt uitgenodigd voor het telefonisch of persoonlijk kennismakings- en adviesgesprek indien redelijkerwijs blijkt dat u aan de aanvangskwalificaties voldoet. Dit zijn:

Een HBO werk- en/of denkniveau
Ruime werk- en levenservaring
Beschikken over communicatieve en sociale vaardigheden
Affiniteit met mediation
Enig idee op welk vlak u als mediator werkzaam wilt zijn (VCM kan hierbij adviseren)

Tijdens dit gesprek bespreken wij uw aanvangskwalificaties en wordt bekeken in hoeverre u geschikt bent voor het mediatorsschap. Het is onze verantwoording dat het VCM certificaat en de ADR erkenning alleen toekomt aan mensen die in staat zijn om de goede naam en de kwaliteit te blijven uitdragen.

Telefonisch of persoonlijk kennismakings- en adviesgesprek - KLIK HIER
Dit gesprek is altijd objectief, onafhankelijk en vrijblijvend. Indien u n.a.v. een positief advies beslist het traject verder voort zetten, kunt u zich aanmelden voor deze opleiding.  Tot dan is alles kosteloos en vrijblijvend

Module 2 en 3 Communicatie en presentatie voor de mediator

Resultaatgerichte communicatie en presentatie met praktische verwijzingen naar de mediationpraktijk. Dit zijn belangrijke vaardigheden om een mediationzaak succesvol af te ronden. Tijdens deze modules wordt ook ruimschoots aandacht geschonken aan het opbouwen van uw praktijk. Het gaat er immers om wat u er straks in de praktijk mee kunt. Uw trainer/docent onderricht deze onderwerpen met spraakmakende praktijkvoorbeelden en bruikbare handvatten die direct inzetbaar zijn. Cursisten ervaren deze handvatten en vaardigheden als onmisbaar  en bovendien multidisciplinair toepasbaar.

Module 4 en 5 Algemene kennis mediation

Wat is mediation?
Ontstaan, basis, kenmerken, oorzaken en mogelijkheden van mediation.
De functie van een mediator.
De stadia in het mediationproces.
Conflictkennis en vormen van conflictinterventie.
Toepassingsgebieden mediation.
Voordelen en slagingskansen van mediation.
Vaardigheden en kracht van de mediator.
Verschillende vormen van mediation.
Bespreking literatuurlijst voor thuisstudie t.b.v. het behalen van de ADR kennistoets.

Module 6  Mediation en interventiemogelijkheden Juridische aspecten

Kennis van onderhandelen en onderhandelingsstijlen.
Juridische aspecten en overeenkomsten.
Harmonie scheppen en overeenstemming bereiken.
Resultaatgericht omgaan met vragen, weerstanden en onverwachte situaties.
Praktijksituaties, voorbeelden en praktijkoefeningen.

Module 7  VCM certificering ADR register De mediationpraktijk

Visie en werkwijze van een VCM erkende ADR registermediator. Uitleg over het ADR register.
Het succesvol opbouwen van een eigen mediationpraktijk met praktijkoefeningen.
Uitleg over aansluiting en gebruik van het VCM kenniscentrum.
Uitleg over bestaande netwerk- en samenwerkingsconcepten.
Persoonlijk advies of dit voor u van toegevoegde waarde is en zo ja, welke het beste bij u past.
Voorbereiding op de ADR kennistoets
Afleggen VCM vaardigheidstoets en certificering.
De ADR kennistoets legt u op een zelf gekozen moment (online) af.

Module 8  Praktijkbegeleiding via het VCM mentoraat

Na module 7 kunt u in de praktijk aan de slag. Bij het verkrijgen van de (eerste) opdrachten wordt u, naar behoefte begeleid door uw VCM mentor. Dit zijn ervaren mediators waarmee u samen de mediationzaak gaat doen. Leren in de praktijk en leren door doen met supervisie van uw mentor. Actuele en permanente educatie d..m.v. aanmelding bij het VCM kenniscentrum.

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.Uw investering bedraagt € 2950,-- VCM is een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO) en daardoor vrijgesteld van BTW. U betaalt 0% BTW. Als u (nog) geen kvk inschrijving heeft, bespaart u hiermede € 619,50 ! Tevens zijn erkende opleidingen fiscaal aftrekbaar. Informeer bij een boekhouder of bij de belastingdienst. 

U krijgt
Deze opleiding kenmerkt zich door hoogstaande kwaliteit, volledige compleetheid en een internationale onafhankelijke erkenning. Honderden handgeschreven reacties en testimonials van cursisten liggen ter inzage voor u klaar.
Verder:

  • Het VCM certificaat. Uw opleiding is ADR geaccrediteerd dus hiermede kunt u zich registeren in het ADR register. Na het succesvol afleggen van de kennistoets en bij registratie bent u officieel en internationaal erkend ADR Registermediator
  • Het VCM handboek voor mediation, literatuurlijsten e.d.
  • Blijvend recht op ondersteuning door een VCM mentor
  • Toegang tot het VCM kenniscentrum met alle mogelijkheden en voordelen van dien

 

Deze opleiding is internationaal erkend door het ADR Register en daardoor ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register en staat onder toezicht van ICC Councel. Tevens erkend als Qualifying Assesment Program (QAP) door International Mediation Institute (IMI).

Na het lezen van onderstaande informatie interesse? KLIK HIER voor het aanvragen van een kennismaking.  Deze kennismaking kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.


 

Groep 1 februari - april 2019 (VOL)
Blok 1: Maandag 25 en Dinsdag 26 februari
Blok 2: Dinsdag 19 en Woensdag 20 maart
Blok 3: Donderdag 4 en Vrijdag 5 april

Groep 2  april - mei 2019 (VOL)
Blok 1: Dinsdag 16 en Woensdag 17 april
Blok 2: Woensdag 24 en Donderdag 25 april
Blok 3: Donderdag 9 en Vrijdag 10 mei

Groep 3  mei - juni 2019 (VOL)
Blok 1: Woensdag 8 en Donderdag 9 mei
Blok 2: Dinsdag 24 en Woensdag 25 juni
Blok 3: Maandag 1 en Dinsdag 2 juli 

Groep 4  sept - nov 2019 (VOL)
Blok 1: Maandag 30 september en dinsdag 1 oktober
Blok 2: Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober
Blok 3: Maandag 11 en dinsdag 12 november 

 

Groep 1 maart - april 2020
Dag 1 en 2: maandag 16 maart en dinsdag 17 maart
Dag 3 en 4: donderdag 26 maart en vrijdag 27 maart
Dag 5 en 6: dinsdag 14 april en woensdag 15 april

 

 

Website door Buro TARGET