Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

Verdieping voor de nalatenschapscoach

Docenten / trainers:
Noortje Rutten, dag 1 t/m 3.
Sjoerd Aldenzee / Gerard van de Kerkhof, dag 4.

 

C.P.D. / P.E. punten:
8 per dag voor het ICR register. Tevens P.E. erkenning voor
bekende beroepsgroepen, informeer bij uw beroepsgroep
NBA, RB, en anderen.

DAG 1
Praktische zaken rondom een overlijden

 • Aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap
 • Verklaring van erfrecht en verklaring van executele
 • Boedelvolmacht: wie mag alles regelen?
 • Wat moet er allemaal geregeld worden na een overlijden?
  • Bankzaken, verzekeringen, auto, inkomen, enzovoorts.

DAG 2
Verdieping samenlevingsvormen

 • Samenwonen: met of zonder notarieel samenlevingsovereenkomst?
 • Verblijvensbeding
 • Geregistreerd partnerschap
 • Huwelijk: nieuwe stelsel huwelijksvermogensrecht.

DAG 3
Verdieping erfrecht en testamenten

 • Wettelijk stelsel van erfrecht oftewel versterferfrecht verdiept
 • Testamenten verdiept: wat kun je allemaal regelen in een testament?
 • Testamenten verdiept: soorten testamenten en aandachtspunten
 • Executele: wie krijgt de regie?

DAG 4
Het uitbouwen van de praktijk en verdieping (online) marketing

 • Doelgroepen definiëren, vinden en binden
 • De toegevoegde waarde van- en de groeiende vraag naar Nalatenschapscoaches
 • Bekendheid krijgen, vasthouden en omzetten in opdrachten
 • Overtuigen, activeren, organiseren, informeren en declareren
 • Effectief en resultaatgericht netwerken

Tarief:
Euro 445,00 per dag.

Korting:
Euro 200,00 op het tarief voor dag 4 bij deelname aan deze
gehele verdiepingsopleiding.

Binnenkort worden hier de onderwerpen en data van 2019 vermeld.

Website door Buro TARGET