Erkende korte beroepsopleidingen Masterclasses

VCM Team

Gerard van de Kerkhof is grondlegger en directeur van het erkende opleidingsinstituut VCM Trainingen. Hij is full certified ADR-registermediator en trainer. Tientallen jaren praktijkervaring in mediation, conflictcoaching en professionele communicatie zorgen ervoor dat Gerard zich direct inleeft in ieders situatie. Door deze kennis en ervaring met veel praktijkvoorbeelden op een zeer bijzondere wijze over te brengen, boekt elke cursist snel en opmerkelijke resultaten. Tevens is hij auteur van de bestseller "van nature vanzelfsprekend".
   
Mary Vermeulen is  full certified ADR-registermediator, coach en trainer, MFN (NMI) register-mediator., Noloc erkend loopbaanprofessional., Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Auteur van de masterscriptie "Verschillen in interventiegedrag tussen A&O psycholoog-mediators en jurist-mediators". Ze behaalde haar doctoraal in de Fiscale Economie. Bij de VCM opleidingen Mediator, Conflictcoach en Nalatenschapscoach onderricht Mary het vakinhoudelijke, de psychologische en juridische aspecten. Mary is tevens VCM mentor in de praktijk.
   
   

Henk Bukkems  is full certified ICR registercoach, Notarieel Jurist, Estate planner en SCE gecertificeerd Executeur. Tevens doceert hij erfrecht en familievermogensrecht aan de SBN opleiding (Stichting Beroepsopleiding Notariaat) en is gastdocent bij instellingen en opleidingen op het gebied van notarieel recht. Hij is een gerespecteerd auteur van veel gelezen boeken op het gebied van nalatenschappen en erfrecht die verschijnen bij uitgeverij Indicator. Bij de VCM opleiding tot Nalatenschapscoach onderricht Henk de vakinhoudelijk, juridische en fiscale aspecten. Henk is tevens mentor in de praktijk.

   

Miranda Raaijmakers is coach en trainer op individueel en groepsniveau. Zij rondde de vierjarige opleiding tot polyenergetisch therapeut af en behaalde haar titel Master Coach aan het Europees Instituut. Ze is erkend ICR register conflictcoach en businesscoach, ADR registermediator en NOLOC loopbaanprofessional.
Bij de VCM opleidingen begeleidt ze de persoonlijk-contextuele benadering van de coach in het contact met de klant.

   

Herman Prüst is  full certified ICR-registercoach en trainer. Als docent is hij al sinds 1978 verbonden aan het VO en HBO met als vakgebieden oplossingsgericht werken, psychomotorische therapie en systeem therapeutisch werken. Daarnaast is hij sinds 20 jaar psychomotorisch therapeut. Herman heeft ruim 30 jaren ervaring en kent alle sociale, psychologische aspecten van het coachingsvak. Hierdoor weet hij zowel op cognitief als op emotioneel gebied te sturen op competenties, motivatie en successen.

   
Noortje Rutten studeerde af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met als studierichting Notarieel Recht. Ze heeft veel praktijkervaring in administratieve, financiële en juridische zaken die spelen bij gebeurtenissen zoals ziekte, overlijden of echtscheiding. Ze is tevens ADR Erkend Mediator, ICR Erkend Nalatenschapscoach en is eigenaresse van bureau Consendo, uw steun voor nu en later. Noortje verzorgt de thema- en verdiepingsdagen voor de erkende Nalatenschapscoaches.
   
Inge Seijkens is full certified ADR-registermediator. Daarnaast is zij gediplomeerd transformatief mediator, MFN (NMI) register-mediator en lifecoach met als specialisatie arbeids- en familiemediation en coaching. Inge begeleidt cursisten na de opleiding in de praktijk als VCM-mentor.
   
Sjoerd Aldenzee heeft 20 jaar ervaring in diverse marketing- en verkoopfuncties. Hij is eigenaar van buro TARGET. Sjoerd is Senior Marketing Professional, Senior Digital Professional en NIMA Qualified Lecturer. Hij beheert het VCM-kenniscentrum en adviseert cursisten op het gebied van ondernemersvaardigheden, offline en online marketing.
   
Jo Lindelauf heeft 35 jaar ervaring in alle facetten van Human Resources en Timemanagement. Hij houdt zich vooral bezig met het ondersteunen van MKB-bedrijven. Daarnaast fungeert hij als arbeidscoach voor werkgevers. Tevens is hij onderhandelingspartner voor vakbonden en ondernemingsraden. Zijn echte kracht ligt in het persoonlijke contact met ondernemers om op die wijze gezamenlijk tot een bedrijf met een gezonde toekomst te komen. Jo is tevens ADR erkend registermediator. Bij de VCM opleiding Meesterlijk Ondernemen onderricht Jo op zeer interactieve wijze de vakinhoudelijke aspecten van timemanagement.
   

Camille Menge is het eerste aanspreekpunt voor kandidaatcursisten. Met een bijzondere accuratesse bemant hij de telefooncentrale.Tevens plant en maakt hij afspraken voor kennismakingsgesprekken.

   
   
   

Jolein van der Ven is afgestudeerd aan de Hogeschool voor Journalistiek. Als freelance journalist en eindredacteur is zij verantwoordelijk voor de eindredactie van alle VCM cursusmaterialen en nieuwsbrieven.

   

Dally S. Cabaylo is general assistant en tevens VCM gastvrouw. Ze begeleidt kandidaat-cursisten bij kennismakingsmakings-gesprekken. Tijdens de trainingen verzorgt ze op een gastvrije manier koffie, thee, drankjes en versnaperingen. Dally stelt cursusboeken en lesmaterialen samen. Met veel passie verzorgt ze de inrichting van de VCM-trainingslocatie.

   

Dinie Vlemmix verzorgt de lunch voor cursisten. Dit is een gezellig en smaakvol rustpunt tijdens de trainingen. Het geheel wordt met veel toewijding door Diny verzorgd. Professionaliteit met behoud van huiselijkheid in een typische Brabantse sfeer, staan bij Dinie hoog in het vaandel.

 

Website door Buro TARGET